arxayın

arxayın
z.
1. Xatircəm, rahat, sakit, dinc, qayğısız. Arxayın oturmaq. Arxayın oturub işləmək. Arxayın gedə bilərsən. – Arxayın olmaq – xatircəm olmaq, əmin olmaq, nigarançılıqdan qurtarmaq. Mahmud arxayın ola biləcəyini yəqin etdi. Ə. Ə.. Arxayın etmək (salmaq) – xatircəm etmək, əmin etmək, nigarançılıqdan qurtarmaq, qəlbən rahat etmək. Vaqif Kazımın ehtiyatkarlığına heyrət edərək, ürəkdən güldü, sonra onu arxayın edib yola saldı. Ç.. Ayna. Ayazı bir daha arxayın etdi. Ə. M..
2. Asudə, rahat. Bu gün işim yoxdur, arxayınam.
3. Bir şeyə tamamilə inanmış, əmin olmuş, şübhə etməyən, əmin. Mən bunun belə olacağına tamamilə arxayın idim. İşin öhdəsindən gələ biləcəyinə arxayın deyiləm.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • əmin-arxayın — sif. və zərf Sakitcə, rahatca, arxayınca. Bir dəqiqə çəkmədi ki, qara əjdaha ləhləyə ləhləyə çaparaq, yüyürərək platforma qabağında əmin arxayın dayandı. S. M. Q …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ümid — is. 1. Arzu edilən bir şeyin ola biləcəyinə inanma və bu inamdan doğan daxili fərəh, xatircəmlik hissi; güman. Ümidim bircə ona idi ki, Qoçaq mənim gəlmədiyimi görüb, özü mənim köməyimə yetişər. M. Rz.. 2. məc. Ümid ediləcək adam. <Qönçə Ataşa …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatircəm — sif. və zərf <ər.> Arxayın, sakit, rahat, asudə. Xatircəm yaşamaq. – <Mirzə:> Balalarım, dünyada mən çox ömür etmişəm, sizin yolunuzda nə qədər çalışıb məramıma çatmışam və xatircəm, qeydsiz dünyadan gedirəm. Ə. H.. Şahsənəm çolpa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əmin — sif. <ər.> 1. Qorxusuz, xətərsiz, etibarlı, dinc, sakit. Əmin yol. Əmin yer. 2. Tamamilə xatircəm, arxayın, qane. Bu işin baş tutacağına biz əminik. – <Məhərrəm:> Mən əminəm ki, Səriyyə heç vaxt razı olmayacaq və Rüstəmdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arxayınlatmaq — f. Arxayın etmək, arxayın salmaq, xatircəm etmək, əmin etmək, rahat etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • farağat — sif. və zərf <ər.> 1. Sakit, səssiz, dinməz söyləməz. Birdən Məcid Səmədə sarı dönüb, divar uzunu farağat oturmuş adamlara işarə etdi. İ. Hüseynov // Farağat! – hərəkətsiz, düz, sakit, səssiz durmaq haqqında hərbi komanda. . . Nəriman əmi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şübhə — is. <ər.> Bir şeyin gerçəkliyinə xatircəm olmama, bir şeyin həqiqətə uyğun ola biləcəyi haqqında fikir, güman, şəkk, tərəddüd. <Nüşabə:> Sənə qəlbimdə bir iman varıdı; Könlümü şübhə, tərəddüd sarıdı. A. Ş.. Məlun şübhə Məmmədbağıra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatircəmlik — is. Arxayınlıq; həyəcan, iztirab, narahatlıq, inamsızlıq olmadığı hal; işin tam uğur və müvəffəqiyyətlə nəticələnəcəyinə arxayın olma. Xatircəmlik vermək – arxayınlıq vermək, arxayın etmək, xatircəm etmək, nigarançılıqdan qurtarmaq, əmin etmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əsərsiz — sif. 1. Təsirsiz, heç bir təsiri olmayan, təsir etməyən, heç bir iz buraxmayan. 2. Heç bir icad və yaradıcılıq məhsulu olmayan, heç bir əsəri olmayan. Əsərsiz yazıçı olmaz. – Arxayın arxayın gəzmə əsərsiz z.; Deməsinlər halı pərişan gedir. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”